Agent Login

Alleen bestemd voor Ticketpot agenten

Algemene Voorwaarden

Ticketpot.com is een dienstverlener op het gebied van vliegreizen. Middels deze site informeert en adviseert Ticketpot.com en worden reserveringen gemaakt.

Ticketpot.com maakt een reservering voor u. Er wordt een overeenkomst tot stand gebracht tussen u en de door u gekozen dienstverlener. Ticketpot.com is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. Zij kan bijvoorbeeld reserveringen maken voor losse vliegtickets (lijndienst- , lowcost- en chartervluchten), autoverhuur en transfers.

Ticketpot.com is nimmer aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar gereserveerde diensten. Op de tot stand gekomen overeenkomst kunnen de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener zoals de luchtvaartmaatschappij van toepassing en worden door u geaccepteerd bij het maken van een reservering bij Ticketpot.com. Deze voorwaarden kunt u rechtstreeks bij de website van dienstverlener verkrijgen.

De algemene vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij die het vervoer feitelijk verricht maken onderdeel uit van de overeenkomst die u via Ticketpot.com gesloten heeft.
U dient zelf zorg te dragen voor het verstrekken van informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren.
Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste naam, adres, woonplaats, geboortedatum, nationaliteit e.d.. Ook bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u bij het op reis gaan in het bezit bent van de juiste reisdocumenten (paspoort, visa).


Airline Partners
Indien u vliegt met Pegasus Airlines kunt u de algemene vervoersvoorwaarden nalezen op www.flypgs.com. Indien u akkoord gaat met de voorwaarden van Ticketpot.com dan gaat u tevens akkoord met deze algemene vervoersvoorwaarden van Pegasus Airlines.

Indien u vliegt met Sunexpress kunt u de algemene vervoersvoorwaarden nalezen op www.sunexpress.com. Indien u akkoord gaat met de voorwaarden van Ticketpot.com dan gaat u tevens akkoord met deze algemene vervoersvoorwaarden van Sunexpress.

Indien u vliegt met Arkefly kunt u de algemene vervoersvoorwaarden nalezen op www.arkefly.nl. Indien u akkoord gaat met de voorwaarden van Ticketpot.com dan gaat u tevens akkoord met deze algemene vervoersvoorwaarden van Arkefly.

Indien u vliegt met Transavia kunt u de algemene vervoersvoorwaarden nalezen op www.transavia.com. Indien u akkoord gaat met de voorwaarden van Ticketpot.com dan gaat u tevens akkoord met deze algemene vervoersvoorwaarden van Transavia.

Indien u vliegt met Onur Airlines kunt u de algemene vervoersvoorwaarden nalezen op www.onurair.com. Indien u akkoord gaat met de voorwaarden van Ticketpot.com dan gaat u tevens akkoord met deze algemene vervoersvoorwaarden van Onur Airlines.

Indien u vliegt met Corendon Airlines kunt u de algemene vervoersvoorwaarden nalezen op www.corendon.com. Indien u akkoord gaat met de voorwaarden van Ticketpot.com dan gaat u tevens akkoord met deze algemene vervoersvoorwaarden van Corendon Airlines.

Indien u vliegt met Corendon Dutch Airlines kunt u de algemene vervoersvoorwaarden nalezen op www.corendon.com. Indien u akkoord gaat met de voorwaarden van Ticketpot.com dan gaat u tevens akkoord met deze algemene vervoersvoorwaarden van Corendon Dutch Airlines.

Indien u vliegt met Turkish Airlines kunt u de algemene vervoersvoorwaarden nalezen op www.thy.com. Indien u akkoord gaat met de voorwaarden van Ticketpot.com dan gaat u tevens akkoord met deze algemene vervoersvoorwaarden van Turkish Airlines.

Indien u vliegt met Tailwind Airlines kunt u de algemene vervoersvoorwaarden nalezen op www.tailwind.com.tr. Indien u akkoord gaat met de voorwaarden van Ticketpot.com dan gaat u tevens akkoord met deze algemene vervoersvoorwaarden van Tailwind Airlines.

Indien u vliegt met Freebird Airlines kunt u de algemene vervoersvoorwaarden nalezen op www.freebirdairlines.com. Indien u akkoord gaat met de voorwaarden van Ticketpot.com dan gaat u tevens akkoord met deze algemene vervoersvoorwaarden van Freebird Airlines.

Indien u vliegt met Air Berlin kunt u de algemene vervoersvoorwaarden nalezen op www.airberlin.com. Indien u akkoord gaat met de voorwaarden van Ticketpot.com dan gaat u tevens akkoord met deze algemene vervoersvoorwaarden van Air Berlin.

Indien u vliegt met Atlas Global kunt u de algemene vervoersvoorwaarden nalezen op www.atlasglb.com. Indien u akkoord gaat met de voorwaarden van Ticketpot.com dan gaat u tevens akkoord met deze algemene vervoersvoorwaarden van Atlas Global.

Indien u vliegt met Tunisair kunt u de algemene vervoersvoorwaarden nalezen op www.tunisair.com. Indien u akkoord gaat met de voorwaarden van Ticketpot.com dan gaat u tevens akkoord met deze algemene vervoersvoorwaarden van Tunisair.

Indien u vliegt met Germanwings kunt u de algemene vervoersvoorwaarden nalezen op www.germanwings.com. Indien u akkoord gaat met de voorwaarden van Ticketpot.com dan gaat u tevens akkoord met deze algemene vervoersvoorwaarden van Germanwings.

Indien u vliegt met Brussels Airlines kunt u de algemene vervoersvoorwaarden nalezen op www.brusselsairlines.com. Indien u akkoord gaat met de voorwaarden van Ticketpot.com dan gaat u tevens akkoord met deze algemene vervoersvoorwaarden van Brussels Airlines.


Wij zijn uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door ons zelf verleende diensten.


Artikel 1. Conventie
Artikel 2. Begripsbepalingen
Artikel 3. De opdrachtgever
Artikel 4. Reissom
Artikel 5. Belastingen en heffingen
Artikel 6. Wijzigingen
Artikel 7. Annuleringen
Artikel 8. Betalingen
Artikel 9. Verantwoordelijkheid hoofdboeker
Artikel 10. Verantwoordelijkheid Ticketpot.com
Artikel 11. Bagage
Artikel 12. Speciale verzoeken
Artikel 13. Book Carefree
Artikel 14. Groepsboeking
Artikel 15. Rent a car
Artikel 16. Rente en incassokosten
Artikel 17. Klachten

Artikel 1. Conventie

Voor zover van toepassing:
 a)    het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer, gesloten te Warschau op 12 oktober 1929;
 b)    het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd bij Protocol van 's-Gravenhage van 28 september 1955;
 c)    het Verdrag ter aanvulling van het Verdrag van Warschau tot het brengen van Eenheid in enige Bepalingen betreffende het internationale luchtvervoer verricht door een ander dan de contractuele vervoerder, ondertekend te Guadalajara op 18 september 1961;
 d)     het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd bij Protocollen 1, 2, 4 (1975) van Montreal;
 e)    een combinatie van de voornoemde Verdragen en Protocollen;
 f)    het Verdrag tot het brengen van Eenheid in Enige Bepalingen betreffende het internationale Luchtvervoer, gesloten te Montreal op 28 mei 1999.


 

Artikel 2. Begripsbepalingen

 a)    Ticketpot.com: degene die, in uitoefening van zijn bedrijf adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen.
 b)    Opdracht: de opdracht behelst de overeenkomst tussen de reiziger en Ticketpot.com, waarbij Ticketpot.com zich jegens de reiziger verbindt diensten te verlenen op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords.
 c)    Dienstverlener: de vervoerder, reisorganisatie en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords, met wie de reiziger een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.
 d)    Opdrachtgever: de overeenkomst is definitief op het moment dat de opdrachtgever dit op de site van Ticketpot.com heeft bevestigt, dan wel per e-mail, fax of mondeling de opdracht aan Ticketpot.com verstrekt. De inhoud van de opdracht kan onder meer bestaan uit het informeren en adviseren van de reiziger, alsmede het ten behoeve van de reiziger zo mogelijk reserveren van de door hem gewenste diensten.


 

Artikel 3. De Opdrachtgever

Op het moment dat u alle gegevens heeft doorgegeven en akkoord bent gegaan met de voorwaarden, beschouwt Ticketpot.com dit als een definitieve boeking. De overeenkomst is definitief op het moment dat de opdrachtgever dit op de site heeft bevestigd en de opdrachtgever een emailbevestiging heeft ontvangen. Wanneer de opdrachtgever niet binnen 15 minuten na het bevestigen van de reservering op de website een email ontvangt, dient er telefonisch contact opgenomen te worden met het callcenter van Ticketpot.com.


 

Artikel 4. Reissom

De tarieven voor de tickets zijn uitsluitend van toepassing op vervoer van luchthaven van de plaats van vertrek naar de luchthaven van de plaats van bestemming. De tariefvoorwaarden omvatten geen grondvervoer tussen luchthavens of luchthavens en stadsterminals.
Het tarief wordt berekend overeenkomstig de op de datum van reservering van het ticket geldende tariefvoorwaarden, voor een reis gepland op de data als vermeld in het reisschema op genoemd ticket. Iedere wijziging in het reisschema of de reisdatum kan het   toepasselijke tarief beïnvloeden.

De toepasselijke tarieven zijn de tarieven gepubliceerd of berekend door de vervoerder in overeenstemming met de bijbehorende tariefvoorwaarden die gelden voor de betreffende
vlucht(en) vanaf de plaats van vertrek tot aan de plaats van bestemming, voor de betreffende vervoersklasse op de datum van reservering van het ticket. Bij het maken van een reservering wordt de passagier in kennis gesteld van het tarief inclusief belasting van het ticket.

Wij  willen u erop wijzen dat boekingen via onze site worden gemaakt definitief zijn. De zogenoemde ''bedenktijd'', die in de wet ''kopen op afstand'' wordt genoemd, is niet van toepassing op reisproducten zoals vliegtickets. Vanaf het moment dat u op bevestigen hebt geklikt is uw boeking definitief.


 

Artikel 5. Belastingen en heffingen

Alle belastingen, kosten of toeslagen opgelegd door de overheid of andere autoriteiten of door de luchthavenbeheerder zijn voor rekening van de passagier. Voor zover mogelijk wordt de passagier bij het maken van de reservering in kennis gesteld van genoemde belastingen.
Deze belastingen, toeslagen en kosten kunnen na de datum van reservering van het ticket door de overheid of andere autoriteiten of door de luchthavenbeheerder worden ingevoerd of verhoogd. In dat geval dient de passagier het dienovereenkomstig verhoogde bedrag te voldoen. Wanneer genoemde belastingen, toeslagen of kosten daarentegen worden verlaagd of afgeschaft, heeft de passagier geen aanspraak op restitutie van het verlaagde of afgeschafte bedrag.


 

Artikel 6. Wijzigingen

Eventuele wijzigingen in de verstrekte opdracht(en) kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. Wijzigingsverzoeken kunnen uitsluitend telefonisch worden verzocht. Indien op verzoek van de opdrachtgever wijzigingen worden aangebracht in, reeds gemaakte reservering zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dat kunnen naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte wijzigingskosten, ook zijn de kosten die Ticketpot.com moet maken om de wijziging tot stand te brengen. Alle mededelingen van Ticketpot.com of dienstverlener zullen uitsluitend worden gericht aan de opdrachtgever.

 a)    Naamswijziging: Er worden altijd kosten in rekening gebracht voor het wijzigen van gegevens in een reeds gemaakte boeking. Wat deze kosten zijn, is afhankelijk van de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij en de tarieven, dit is exclusief €20,- administratiekosten per ticket, welke altijd berekend worden. Deze naamswijziging is uitsluitend mogelijk voor een los geboekte enkele reis ( een enkele heenreis en een enkele terugreis samen geboekt en in een keer betaald worden niet aangemerkt als twee enkele reizen) of voor de heen - en terugreis indien de persoon zowel de heen - en terugreis overneemt. Het is dus niet mogelijk om voor een deel van de boeking (heen - of terugreis) een naamswijziging door te geven. Als u derhalve zelf gebruikmaakt of zal maken van de heen - of terugvlucht, kunt u de resterend vlucht niet overdragen  aan een ander. Spellingsfouten kunnen kosteloos gewijzigd worden (tot 3 letters).
Als u een FlexTarief heeft gekozen, is het mogelijk éénmalig kosteloos een naamswijziging door te geven. Dan geldt weer hetzelfde , als u de naam op de heenreis wijzigt, wordt automatisch de terugreis ook gewijzigd. Een ticket is niet overdraagbaar.
 b)    Reisdata wijzigen: U kunt tot 8 dagen voor vertrek uw reis wijzigen voor zover de gewenste wijziging nog mogelijk is. Wijzigen is toegestaan tegen bijbetaling van €50,- per enkele reis. Indien het geldende tarief op het moment van wijzigen hoger is dan het door u in eerste instantie betaalde tarief,  betaalt u eveneens het verschil tussen beide tarieven. U ontvangt geen geld terug als het nieuwe tarief lager is dan het oorspronkelijke tarief. Het is niet mogelijk om een wijziging 8 dagen voor vertrek door te voeren.
Heeft u een FlexTarief, dan mag u éénmalig een wijziging doorgeven. U betaalt de €50,- wijzigingskosten niet, maar eventuele tarief verschillen worden wel berekend.


 

Artikel 7. Annuleringen

Eventuele annuleringen in de verstrekte opdracht(en) kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. Annuleringsverzoeken kunnen uitsluitend per mail worden verzocht. Indien op verzoek van de opdrachtgever annuleringen worden aangebracht in, reeds gemaakte reservering zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dat kunnen naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annuleringskosten, ook zijn de kosten die Ticketpot.com moet maken om de annulering tot stand te brengen. Alle mededelingen van Ticketpot.com of dienstverlener zullen uitsluitend worden gericht aan de opdrachtgever.

Indien u eventueel teruggave verwacht van de airline naar aanleiding van een klacht, wijziging of annulering, kan dit lang duren. Wij zijn hiervoor afhankelijk van de leverancier. Wanneer wij het eventueel terug te storten bedrag van hen ontvangen hebben, zullen wij het zo snel mogelijk aan u over maken.  U dient er rekening mee te houden dat luchtvaartmaatschappijen in dergelijke gevallen erg traag kunnen zijn en de procedure minstens een  paar maanden kan duren. Hiervoor kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.


 

Artikel 8. Betalingen

De verschuldigde bedragen dienen binnen de door Ticketpot.com aangegeven termijn aan Ticketpot.com te zijn voldaan en bijgeschreven op één van de volgende wijzen:
 ●    per creditcard
 ●    per iDeal (Nederland)
 ●    Internet bankieren
 ●    Bank overschrijving

Indien het verschuldigde bedrag niet op tijd volledig wordt betaald, zullen wij in het uiterste geval over moeten gaan tot annulering van de boeking tegen de van toepassing zijnde kosten.
Ticketpot.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de te late betalingen, ook niet als dat het gevolg is van vertraging in het betalingsverkeer. Ook moet u rekening mee houden dat wanneer u te laat bent met het betalen, kan het zijn dat de tickets een stuk duurder zijn geworden.

 

 

Artikel 9. Verantwoordelijkheid de hoofdboeker

 a)    Degene die een reis boekt is voor zichzelf én alle andere deelnemers die met dezelfde boeking meegaan hoofdelijk aansprakelijk. Alle correspondentie wordt gevoerd via het adres van de hoofdboeker. Wijzigingen en annuleringen moeten schriftelijk door de hoofdboeker worden gemeld. Ten aanzien van minderjarige reizigers moeten ouders of voogden toestemming verlenen voor het boeken van de reis. Ook bij eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld een e-mail adres of telefoonnummer is de boeker te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de betreffende wijzigingen. Indien dit verzuimd wordt, kan Ticketpot.com nimmer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, wanneer de boeker niet bereikt kan worden voor eventuele wijzigingen.
 b)    Ticketpot.com stuurt u ca. één week voor vertrek de tickets per e-mail. Deze tickets kunt u zelf uitprinten en hiermee checkt u in bij de incheckbalie van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. Voor een vlotte incheck-procedure is het belangrijk dat u de e-tickets uitknipt op de aangegeven stippellijntjes. U kunt geweigerd worden voor een vlucht als u geen tickets heeft.
Als u bent aangemeld bij MyTicketpot.com, kan u zelf de ticket downloaden en uitprinten.
 c)    De reiziger dient er zelf voor zorg te dragen dat hij bij vertrek in het bezit is van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort en eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties. Het is verboden om met een verlopen of beschadigd paspoort of identiteitskaart te reizen. De achternamen en eerste voornaam op de ticket dienen gelijk te zijn aan de namen in de paspoorten of op de identiteitskaarten. Wanneer de namen niet overeenkomen, kan je geweigerd worden voor een vlucht. Als je niet de Nederlandse nationaliteit hebt, dien je altijd bij de ambassade van het land waar je heen wilt reizen na te gaan of je een visum nodig hebt. Het over de juiste reispapieren beschikken, is te allen tijde je eigen verantwoordelijkheid.
 d)    Ticketpot.com raadt alle bij haar gereserveerde passagiers aan om drie uur voor het tijdstip van vertrek in te checken. De incheckbalies sluiten 40 minuten voor vertrek. Ook op de luchthaven in het buitenland dien je drie uur voor vertrek aanwezig te zijn. Zorg er altijd voor dat je op tijd bent en houd rekening met eventuele rijen voor de incheckbalie.
U dient ten minste 30 minuten voor het vertrek bij de gate aanwezig te zijn. Tien minuten voor het vertrek van de vlucht wordt de gate gesloten. Passagiers die te laat bij de gate aankomen, worden niet aan boord toegelaten. Wij behouden ons het recht voor om onder deze omstandigheden uw vlucht te annuleren, zonder dat het bedrag dat u voor het ticket hebt betaald wordt gerestitueerd. Mocht u met een latere vlucht willen vertrekken, dan dient u een nieuwe vlucht aan te schaffen tegen het op dat moment van toepassing zijnde tarief. Het bedrag dat u hebt betaald (inclusief belastingen, toeslagen en kosten) wordt niet gerestitueerd.
Op de luchthavens wordt via monitoren aangegeven bij welke balies je kunt inchecken.
 e)    Passagiers dienen 24 uur voor vertrek de heen en terugreis nogmaals te laten bevestigen via www.ticketpot.com  of door het callcenter van Ticketpot.com te bellen.  Via onze website kunt u eenvoudig uw vertrektijden raadplegen via MyTicketpot.com. Ook kunt u informatie verkrijgen op Teletekst: vertrek – en aankomsttijden Schiphol.


 

Artikel 10. Verantwoordelijkheid Ticketpot.com

 

a)    Vluchtschema's zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen. De juiste vluchtgegevens staan vermeld op de tickets die u ongeveer een week voor vertrek per e-mail ontvangt. Een charterluchtvaartmaatschappij heeft te alle tijde het recht om de vluchttijden tot op het allerlaatste moment aan te passen. Het kan dan ook voorkomen dat er kort voor vertrek of zelfs tijdens uw vakantie nog wijzigingen zijn in uw vluchtschema of dat u 's avonds pas laat op uw bestemming aankomt, maar aan het eind van uw vakantie zeer vroeg in de ochtend weer naar Nederland vertrekt. Ticketpot.com heeft geen enkele invloed op deze vertrektijden en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Daarnaast vormt een wijziging van het schema geen geldige reden voor annulering. Het kan soms voorkomen dat er op een vlucht vluchtschema's tot kort voor vertrek te wijzigen, weten wij niet altijd van tevoren of er een tussenlanding plaatsvindt. Indien wij op de hoogte zijn dat er een tussenlanding is ingepland, proberen wij dit aan te geven op de site en op de factuur.
 b)    Helaas komt het soms voor dat vliegtuigen door omstandigheden vertragingen oplopen. Ticketpot.com is niet aansprakelijk voor de eventuele extra kosten die als gevolg hiervan ontstaan, noch voor de gevolgen hiervan op het gebied van gemiste vakantie-uren en te late thuiskomst waardoor aanvullend openbaar vervoer niet meer mogelijk is of noodgedwongen een vrije dag moet worden opgenomen.

 

Artikel 11. Bagage

De bagagevrijdom  op vluchten kan per maatschappij verschillend zijn. De exacte gewichten per passagiers staan altijd op het ticket of de website van dienstverlener vermeld. Wat passagiers eigenlijk zelden weten is dat ongeacht de totale bagagevrijdom in kilo's, het maximumgewicht per stuk nooit meer dan 32 kilo mag bedragen.
Dit vanwege de arbeidsvoorwaarden van het grondpersoneel dat de bagage moet verwerken. Wil je 40 kilo meenemen dan betekent dat automatisch dat je dat moet verdelen over 2 stuks bagage.

Vloeibare middelen in de handbagage

Alle op EU luchthavens of aan boord van EU luchtvaartmaatschappijen gekochte vloeistoffen zoals dranken en parfums zijn toegestaan indien de vloeistoffen door de winkel of aan boord van het vliegtuig in een tas zijn verpakt en verzegeld.

Vloeistoffen en gels mag u meenemen in verpakking van maximaal 100ml. Deze verpakking mag u alleen meenemen in een doorzichtige plastic zak. Per persoon mag u één doorzichtige plastic zak meenemen, de inhoud van de doorzichtige plastic zak mag niet groter zijn dan 1 liter en moet hersluitbaar zijn.
Medicijnen en babyvoeding die voor de duur van de reis nodig zijn mag u meenemen in uw handbagage. U moet kunnen bewijzen dat u de medicijnen tijdens de reis nodig heeft.


Verboden voorwerpen

De volgende voorwerpen zijn niet toegestaan als handbagage en ruimbagage:

 a)    Onderdelen van voertuigbrandstofsystemen die brandstof hebben bevat.
 b)    Radioactief materiaal zoals medische of commerciële isotopen.
 c)    Corrosief materiaal zoals kwik, voertuigbatterijen.
 d)    Gassen: propaan, butaan
 e)    Toxische of besmettelijke stoffen zoals rattengif, besmet bloed.
 f)    Oxidatiemiddelen en organische peroxiden zoals bleekmiddel, reparatiekits voor carrosserieën.
 g)    Explosieven, zoals ontstekingsinrichtingen, lonten, granaten, mijnen en springstoffen.
 h)    Ontvlambare vloeistoffen, zoals benzine, methanol.
 i)    Ontvlambare vaste stoffen en reactieve stoffen zoals magnesium, aanmaakblokjes, vuurwerk, seinvuur.


De volgende voorwerpen zijn net toegestaan als handbagage:

 (a)    Stompe voorwerpen: hengels, golfstokken, hockeysticks, peddels voor kajak of kano, skateboards, snooker-,biljart- en poolkeus, honkbakknuppels, gummiknuppels, wapenstokken.
 (b)    Chemische en toxische stoffen: Gifstoffen, bijtende middelen of bleekmiddelen (kwik,chloor), traangas, zuren, radioactief materiaal, brandblusser, materiaal dat spontaan kan ontvlammen of ontbranden.
 (c)    Explosieven en ontvlambare stoffen: Munitie, terpentine, granaten, vuurwerk of seinvuur, rookgranaten of patronen, butaan, propaan, verfspuitbussen, springstoffen en explosieven, benzine, ethanol, aanstekkerbrandstof, dieselolie.
 (d)    Puntige/scherpe voorwerpen: vleesmessen, bijlen, pijlen, hakmessen, ijsschaatsen, scharen en nagelschaartejs, werpsterren, gereedschapmessen,hamers, tangen.
 (e)    Vuur- en schietwapens: katapulten, aanstekers, kruisbogen, seinpistolen, alle vuurwapens (revolvers,pistolen,geweren),luchtdrukpistolen.Artikel 12.  Speciale verzoeken

Indien u speciale bagage mee wilt nemen (huisdier, fiets,golfuitrusting, etc) kunt u dit online kenbaar maken tijdens het boekingsproces of via MyTicketpot.com.

Indien u speciale assistentie nodig heeft (rolstoel, zuurstof etc.) in verband met een mobiliteitsbeperking dan raden wij u aan dit minimaal een week voor vertrek kenbaar via de callcenter. Meldt u uw wensen minder dan 48 uur voor vertrek aan dan kunnen wij u niet garanderen dat wij aan uw wensen kunnen voldoen. De maximale hoogte van uw rolstoel mag niet hoger zijn dan 86 cm.
Ook vragen wij u vriendelijk tijdig in te checken in verband met het reisklaar maken van de rolstoel.


Huisdieren

Voor het vervoeren van dieren die reizen met de passagier is de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de vervoerder vereist.
Het aantal dieren dat vervoert kan worden per passagier en per vlucht is beperkt.
De passagier dient in staat te zijn alle geldige documenten met betrekking tot hun dier te overleggen, die zijn voorgeschreven door de autoriteiten van het land van vertrek, bestemming en doorreis, met name paspoort, vaccinatie- en gezondheidsdocumenten, en inreis- en doorreisbewijzen. Dieren waarvoor geen geldige documenten worden overgelegd worden door de vervoerder geweigerd.
Aan vervoer van dieren kunnen, afhankelijk van bestemming, bepaalde voorwaarden verbonden zijn, met name ten aanzien van leeftijd, gewicht en gezondheidscontroles. Deze voorwaarden zijn verkrijgbaar bij de vervoerder.


 

Artikel 13. Book Carefree

Bij typefouten tijdens het boeken of onvoorziene gebeurtenissen, waardoor u uw reis moet wijzigen. Kunt u uw zelf dekken.

U kunt uw reis 'Zorgeloos boeken' tegen een extra betaling van €5,- per persoon per vlucht.

– 48 uur na het maken van de boeking heb je de mogelijkheid om passagiersnaam, achternaam, geboortedatum te wijzigen. ( als de reisdatum binnen 7 dagen is vervalt deze optie)

– tot 72 uur voor de reisdatum heb je de mogelijkheid om éénmalig een datums wijziging, tijdswijziging, vertrek- of aankomst bestemming te wijzigen.
(Indien het geldende tarief op het moment van wijziging hoger is dan het door u in eerste instantie betaalde tarief, betaalt u eveneens het verschil tussen beide tarieven)
 
Helaas kunnen we deze regeling niet voor alle vluchten toepassen. Sommige luchtvaartmaatschappijen zijn hier heel streng in.

Indien u BOOK CAREFREE niet kunt selecteren is het voor de gekozen vlucht niet van toepassing.


 

Artikel 14. Groepsboekingen

Na het aanvragen van een groepsreis, krijgt u een offerte per mail.
Hier staan alle voorwaarden in waar u rekening mee kan houden.
Denk bij deze voorwaarden o.a. aan geldigheid, wijzigings- en annuleringskosten.


 

Artikel 15. Rent-a-car

Ticketpot.com is uw contactpartner voor het bemiddelingscontract en treedt op als bemiddelaar voor uw huurauto in vele vakantiebestemmingen.
En dit aan aantrekkelijke vaste prijzen.
Alle aangegeven prijzen zijn inclusief BTW en zijn in EURO aangegeven.

Een reservering wordt voor de klant bindend als aan het einde van de reserveringsprocedure de betalingsverplichting wordt geactiveerd. Voor het verzenden van de reservering kunnen de vooraf ingevoerde gegevens steeds worden gewijzigd.

Uw huurcontract sluit u direct ter plaatse af met de lokale autoverhuurder, onder diens geldende voorwaarden. Leest u het huurcontract goed door en bewaart u een kopie hiervan. De lokale partner is de verhuurder van de huurauto en dus ook de aanspreekpartner voor diensten uit het huurcontract, in het bijzonder bij defecten aan de huurauto.

Indien het afsluiten van een huurovereenkomst met de lokale verhuurder onmogelijk wordt (bijv. door bedrijfsbeëindiging, faillissement e.d.), vervalt de leveringsverplichting van Ticketpo.com. Ticketpot.com behoudt zich het recht voor tot 7 dagen na bevestiging van de reservering, de reservering te kunnen annuleren, indien de lokale verhuurder de verhuur van het voertuig niet accepteert. Over deze eventuele annulering zal Ticketpot.com u onmiddellijk per telefoon of e-mail informeren. Eventueel reeds betaalde sommen worden dan per omgaande aan u teruggestort.

De bestuurder moet in het bezit zijn, minstens één jaar, van een geldige rijbewijs B. Bij de huurauto overname moet er naast het rijbewijs ook een geldig paspoort/identiteitsbewijs worden overgelegd. De minimum leeftijd voor de bestuurder is 21 jaar.

Het is uw plicht zeker te stellen dat uw email postvak actief en ontvangstbereid is en dat de capaciteit van u email postvak altijd voor inkomende mails voldoende is, zodat u tijdig kennis kunt nemen van inkomende mails. Ticketpot.com is niet aansprakelijk voor schade, die voortvloeit uit een dergelijke niet inachtname van uw verplichtingen.


U boekt voor een categorie (groep), niet voor een type auto. De aangegeven capaciteit van de auto is slechts een richtlijn. Het type auto dat genoemd is in een categorie is slechts een referentiemodel en hoeft niet beschikbaar te zijn op het tijdstip van huur. Wij behouden ons het recht om een alternatieve auto van dezelfde klasse te leveren. Dit wordt bepaald door het aantal passagiers, motorinhoud en andere kenmerken. Indien u ter plaatse zelf kiest voor een auto uit een hogere categorie dan dient u hiervoor bij te betalen.

Wijzigingen, die binnen 24 uur voor de geplande overname van de huurauto plaatsvinden,  zijn in de regel uitgesloten.
Het ter plaatse verlengen van uw reservering is tot en met 24 uur voor huureinde via ons Call Center mogelijk. Wanneer u de verlening rechtstreeks met de lokale autoverhuur regelt, kunnen wij u de door ons onderhandelde speciale condities niet garanderen.
De autoverhuurder heeft het recht om de verlening tegen het plaatselijk geldende tarief uit te voeren.


De huurauto worden steeds voor hele dagen verhuurd. De huurdag is steeds de periode van 24 uur vanaf het tijdstip van overname van de huurauto.
Bij zowel voortijdige teruggave en latere overname van de huurauto is er geen aanspraak op terugbetaling mogelijk.

Controleer bij overname van de huurauto grondig op reeds aanwezige schade en laat deze eventueel op het huurcontract schriftelijk vermelden.

Indien de huurauto niet op het overeengekomen tijdstip afgehaald wordt, kan de beschikbaarheid van de huurauto niet meer gegarandeerd worden, omdat de lokale autoverhuurder zich het recht voorbehoudt, de huurauto verder te verhuren. In dit geval bestaat geen recht op restitutie van de huursom.

Informeert u bij pech direct uw locale autoverhuurder. Reparaties aan de huurauto zonder toestemming van de verhuurder zijn verboden.

Speciale accessoires zoals kinderzitjes, imperialen, sneeuwkettingen en dergelijke, kunnen bij vele lokale verhuurders tegen een toeslag direct bij de reservering worden besteld.

Ticketpot.com is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Hieronder vallen in het bijzonder oorlogen, opstanden, vliegtuigkapingen, terroristische aanslagen, alle vormen van natuurcatastrofen, stroomuitvallen, stakingen, blokkades en dergelijke.

Indien u een auto huurt met ………… kunt u de algemene autohuurvoorwaarden nalezen op ……….. Indien u akkoord gaat met de voorwaarden van Ticketpot.com dan gaat u tevens akkoord met deze algemene autohuurvoorwaarden van …………………..

 


Artikel 16. Rente en incassokosten

De reiziger die in verzuim is, is wettelijke rente verschuldigd tenzij de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener een hoger rentepercentage voorschrijven.
Voorts is de reiziger gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten gemaakt door Ticketpot.com ter incasso van de vordering, gelijk aan 15% van het gevorderde met een minimum van €50,- tenzij dit bedrag de incassowerkzaamheden in aanmerking nemende, onbillijk is.


 

Artikel 17. Klachten

Heeft u klachten over uw reis, dan dient u dit binnen vier weken na beëindiging van de reis schriftelijk in te dienen. Klachten die na het gestelde termijn worden ontvangen of waarvan een mondeling melding wordt gemaakt worden niet in behandeling genomen.
Wij behandelen uw klachten binnen zes weken. Als de klacht niet binnen deze periode kan worden afgehandeld, stellen wij u hiervan op de hoogte. In dat geval zal de behandeltermijn worden verlengd ( met maximaal acht weken).

Let op: Bij schadeclaims dient u ons in het bezit te stellen van originele betaalwijzen en/of overige relevantie documenten. Zonder deze documenten wordt er niets vergoed.