Agent Login

Alleen bestemd voor Ticketpot agenten

Copyright

Op deze site zijn verschillende namen, logo's en andere tekens gebruikt die beschermde woord- of beeldmerken zijn. Het betreft hier merken van Ticketpot en met haar in een concern verbonden maatschappijen, als merken van derden die Ticketpot op grond van een overeenkomst met de rechthebbende partij mag gebruiken. Elk gebruik van deze merktekens of daarop gelijkende symbolen is strikt verboden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende tot die merken.