Agent Login

Alleen bestemd voor Ticketpot agenten

Privacybeleid

Verwerken van persoonlijke gegevens
U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons vertelt wie u bent en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft te verstrekken.
Echter, om onze producten en/of diensten op de juiste manier aan te kunnen bieden is het nodig dat wij gegevens verwerken zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en dergelijke alsmede eventueel noodzakelijke gegevens voor het doen van een betaling.
U kunt ons te allen tijde vragen de door u verstrekte gegevens te corrigeren of te laten verwijderen uit onze database.

IP adressen/  Cookies
Onze webserver verzamelt automatisch zogeheten IP-adressen. Een IP-adres is een nummer waarmee computers op het netwerk uw computer kunnen identificeren, zodat gegevens (zoals internetpagina's) naar uw computer verzonden kunnen worden.
U kunt niet persoonlijk geïdentificeerd worden met een IP-adres.
Een Cookie is een compact stukje informatie dat op uw computer wordt opgeslagen. Tijdens het bezoek aan deze website wordt dit Cookie aangemaakt en geraadpleegd.
Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan enige persoonlijke informatie en kan nimmer leiden tot vaststelling van uw identiteit.

Blokkeren van cookies
Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw internet browser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Als u cookies blokkeert op Ticketpot.com Website, kunt u deze website nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat u niet van alle onderdelen of functionaliteiten van de Ticketpot.com website gebruik kunt maken.

Beveiligingsmaatregelen
Ticketpot.com doet alles wat redelijkerwijs in haar macht ligt om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Links
Deze website bevat links naar andere websites en/of bronnen die niet door ons worden beheerd en/of aangestuurd.
Wij dragen hiervoor dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook.
Deze privacyverklaring heeft dan ook geen betrekking op deze andere websites en/of bronnen en beperkt zich uitsluitend tot deze website zelf.
Wij adviseren u dan ook dringend de betreffende privacybepalingen van andere sites en/of bronnen aandachtig door te nemen, voordat u aldaar persoonsgegevens verstrekt.

Actueel beleid ten aanzien van persoonlijke gegevens
In toenemende mate zijn wij, dan wel onze leveranciers, verplicht om aan de diverse autoriteiten van landen wereldwijd -met name de douane- en immigratiediensten- de persoons- en reisgegevens van passagiers in het kader van een normale vluchtuitvoering vooraf mee te delen. Dit is noodzakelijk voor de juiste uitvoering van de vervoersovereenkomst en geschiedt met name in het belang van de veiligheid. Wij wijzen u er op dat deze maatregel van overheidswege is/wordt opgelegd en wij hier dus geen enkele invloed op kunnen uitoefenen.

E-mail nieuwsbrief
Wanneer u zich abonneert op een elektronische nieuwsbrief, dan geeft u aan Ticketpot.com toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor de toezending van een elektronische nieuwsbrief en andere informatie zoals aanbiedingen. U kunt zich op ieder moment aan- of afmelden voor de elektronische nieuwsbrief.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Wij zullen de via deze website verkregen gegevens gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring en uitsluitend met het doel waarvoor die gegevens zijn verzameld.

Vragen
Heeft u vragen over deze privacyverklaring, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen.